Autoškola Schulo Vám ponúka:

• výcvik na získanie vodičského oprávnenia - stiahnite si žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia
• doškolovacie kurzy
kondičné jazdy
• preskúmanie psychickej spôsobilosti
odborné poradenstvo posudzujúcim psychológom
• preskúšanie odbornej spôsobilosti
školenie pracovníkov zúčastňujúcich sa na prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel

Naša autoškola sídli v Bratislave a to umožňuje vykonávať praktický výcvik
v náročných križovatkách hlavného mesta, čo je pre Vašu ďalšiu prax určite veľkou výhodou.
Najbližší termín:


Ďalšie termíny: